Expert aan het woord

PIM en duurzame product requirements

Dat we duurzamer moeten nadenken over productieprocessen weten we al een tijdje. De Europese Unie is volop actie aan het ondernemen om zo’n duurzamere toekomst te garanderen. Het EU Digital Product Passport (DPP) is daar het bewijs van. Het is een baanbrekend initiatief in de overkoepelende regelgeving naar ecodesign. Wat betekent dit voor producenten en e-commercebedrijven? En welke rol speelt Product Information Management (PIM) hierin? We lichten het graag toe in deze blog.

Gestandaardiseerd digitaal dossier per product

Het DPP is een initiatief van de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). Dit is een onderdeel van het Europese Circulaire Economie Actie Plan (CEAP). Ecodesign betekent – zoals de naam aangeeft – een duurzaam ontwerp. Het komt neer op dat gedurende de gehele levenscyclus van een product er keuzes worden gemaakt om de negatieve impact op het milieu tot een minimum te reduceren. Met de hele levenscyclus bedoelen we vanaf de productie, tijdens het gebruik, tot het weer verwerken tot afval. Het doel is om de ecologische voetafdruk van het gehele product zo klein mogelijk te houden.

Om producenten aan te sporen daarvoor inspanningen te leveren, werd het DPP geïntroduceerd. Doordat er een uitgebreid, gestandaardiseerd digitaal dossier per product ter beschikking komt, wordt het voor producenten en aanbieders eenvoudiger om geïnformeerde keuzes te maken. Producenten krijgen de aansporing om energie-efficiënter en duurzamer te produceren, plus om ook de keuze om hun verpakkingsmaterialen te herevalueren. Aanbieders hebben de mogelijkheid om alle productinformatie op te nemen in hun PIM-systeem. Op die manier wordt het voor consumenten makkelijker om duurzamere productopties af te wegen. Ook beleidsmakers kunnen dankzij het DPP maatregelen nemen om producenten aan te sporen hun processen te verduurzamen.

De impact van DPP op de optimalisatie van productieprocessen

Het DPP kan een kantelpunt betekenen voor de Europese circulaire economie. Dit op verscheidene vlakken:

  • Voor producten: Met het DPP wordt het in één oogopslag duidelijk op welke wijze producten te repareren en recycleren zijn. Dit is, onder andere, erg handig tijdens het recycleproces. Stel dat een product enkele gevaarlijke onderdelen bevat, dan is dit bij de afvalverwerking snel duidelijk, zodat ze die onderdelen op een correcte wijze kunnen verwijderen.
  • Voor de productiewijze: Het wordt voor fabrikanten duidelijker welke milieu-impact bepaalde keuzes in het productieproces Dit kan een aanzet zijn om productieprocessen te optimaliseren op vlak van duurzaamheid, energie-efficiëntie en het hergebruik van onderdelen.
  • Voor consumenten: Dankzij het DPP kunnen consumenten meer geïnformeerde keuzes Voor hen is het duidelijker wat de (totale) ecologische voetafdruk van elk product is. Daardoor kunnen zij eenvoudiger producten vergelijken voor ze tot aankoopbeslissingen overgaan.
  • Door de concurrentiekracht: We staan op een kantelpunt dat er meer aandacht is voor duurzamere producten. Wanneer er ecologische keuzes worden gemaakt in dit proces, kunnen ondernemingen dit in de verf zetten om zich zo te onderscheiden van concurrenten.

De voordelen van DPP in PIM

Het DPP betekent een grote meerwaarde op vlak van dataverrijking in PIM bij duurzame producten. De uitgebreide productgegevens kan je makkelijk integreren in jouw PIM-systeem. Hoe? Door gebruik te maken van de vele functionaliteiten in PIM, zoals labels en aanvullende tekstvelden. We geven je graag een overzicht:

  • Ingebouwde standaardclassificatie en labels: In PIM heb je de mogelijkheid standaardclassificaties en labels, zoals ecolabels, toe te voegen om de duurzaamheid van producten in de verf te zetten.
  • Aanvullende velden: In PIM kan je gebruik maken van aanvullende velden en attributen om extra duurzaamheidsinfo aan producten toe te voegen. Je kan extra velden voorzien om bijvoorbeeld de emissieniveaus van de productie en logistiek toe te voegen. Of je kan de verwachte levensduur van je product eraan toevoegen. Ook materiaalkeuzes of de recyclebaarheid van producten verdienen een plek in PIM.
  • Tekstvelden: In PIM kan je ook gebruik maken van extra tekstvelden. Daarin kan je dieper ingaan op de duurzaamheidskenmerken van producten. Je kan bijvoorbeeld gedetailleerde rapporten of certificeringen toevoegen.
  • Afbeeldingen en andere documenten: Verrijk je productinformatie met bijvoorbeeld energie-efficiëntiecertificaten, producttestrapporten of recyclinginstructies.
  • Zoek- en filterfunctie: Schakel extra zoek- en filtermogelijkheden in om op duurzaamheid te filteren. Wanneer gebruikers producten makkelijk kunnen selecteren aan de hand van duurzaamheidscriteria, kan dit zorgen voor hogere verkoopcijfers.
De mogelijkheden in PIM zijn redelijk eindeloos. Maakt jouw onderneming al optimaal gebruik van alle functionaliteiten in PIM om duurzaamheidsinfo te integreren? Laat ons helpen in het beheer van jouw master data en kijk wat de mogelijkheden van PIM voor jouw onderneming kunnen betekenen.
Menu