Expert aan het woord

Sustainable marketing & PIM: De bijdrage die PIM levert aan duurzame marketing

Dat PIM – Product Information Management – bijdraagt tot een efficiënter beheer van je productinformatie wisten we al. Dat het samenwerken makkelijker maakt over bedrijfsgrenzen heen, is ook geweten. Maar wist je dat PIM een waardevolle bijdrage kan leveren aan duurzame marketing? Hoe PIM bijdraagt tot duurzaamheidsinitiatieven, lichten we graag toe in deze blog.

Definieer de duurzame kenmerken van producten in PIM

Eerst en vooral: PIM-systemen zorgen ervoor dat productinformatie centraal wordt beheerd. Het grote voordeel daarvan is dat je extra informatie ook makkelijk aan het systeem toevoegt. Je kan dus extra uitweiden over de milieuvriendelijkheid van bepaalde materialen, in welke mate verpakkingen recycleerbaar zijn en andere duurzame attributen van producten. In één oogopslag is het duidelijk hoe milieuvriendelijk je product – of alleszins de verpakking ervan – is.

De ecologische productinformatie wordt daardoor ook consistenter en transparanter. Alle duurzame productgegevens vind je helder terug in het PIM-systeem, waardoor je producten eenvoudig met elkaar vergelijkt. Dit is handig voor stakeholders, partners en klanten. Iedereen maakt graag geïnformeerde keuzes, zeker als duurzaamheid een prominente rol inneemt in je modus operandi. Weg misinterpretaties, hallo nauwkeurige, up-to-date productinfo.

Conform met de wetgeving dankzij PIM

Zeker bij verpakkingen speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Er zijn tegenwoordig heel wat wettelijke bepalingen waaraan verpakkingen moeten voldoen, zeker op vlak van duurzaamheid zijn er specifieke richtlijnen. Veel hangt af van hoe het verpakkingsmateriaal is samengesteld. Dit varieert van gerecycleerde, tot biologisch afbreekbare, tot hernieuwbare materialen. Hoe vaker verpakkingen hergebruikt worden, hoe duurzamer ze zijn. Daarnaast speelt ook de verpakkingsefficiëntie een belangrijke rol: voor B2B-leveranciers werk je eenvoudig met bulkverpakkingen, maar deze werkwijze voldoet vaak niet voor de B2C-sector. Een mooi voorbeeld daarvan vind je in onze blog over verpakkingen in de voedingsindustrie. 

Verpakkingsvereisten zijn meestal verankerd in onze wetgeving. Het handige is dat PIM-systemen je helpen bij het organiseren en verstrekken van productinfo, dus ook de duurzaamheidskenmerken van je producten kan je erin opnemen. Op die manier zien alle betrokken partijen in welke mate er ecologische keuzes worden gemaakt. Meer nog: het kan zorgen voor een groeiend bewustzijn over de rol van verpakkingen en een motivatie zijn voor ontwerpers om duurzamere, meer doordachte verpakkingsontwerpen te maken.

Laten we even kijken naar de verschillende duurzaamheidskenmerken die je kan specifiëren in PIM:

  • Materiaalkeuze: Daar geef je meer info over de gebruikte materialen. Zijn ze gerecycleerd, biologisch afbreekbaar, hernieuwbaar of samengesteld met een lage ecologische voetafdruk?
  • Recycleerbaar of te hergebruiken: Wanneer de gebruikte materialen of de verpakking te recycleren zijn, kan je dit aangeven in het systeem. Ook kan je aanduiden aan welke specifieke normen de materialen voldoen. Als je de grondstoffen kan hergebruiken, heb je zelfs de mogelijkheid om aan te duiden in het systeem op welke wijze dit moet gebeuren.
  • Energiezuinigheid: Je kan in PIM informatie weergeven over hoe energiezuinig het productieproces verloopt of welke hernieuwbare bronnen er zijn gebruikt. Er kunnen bijvoorbeeld inspanningen zijn geleverd voor minder afval, minder energie of een verminderd watergebruik bij de totstandkoming van het eindproduct.
  • Certificeringen en normen: Alle duurzaamheidscertificeringen waaraan je product voldoet, vermeld je eenvoudig in PIM.
  • Gebruikte chemische stoffen: Je hebt de mogelijkheid om aan te duiden op welke wijze schadelijke chemicaliën zijn vermeden. Of bijvoorbeeld wanneer er gekozen is voor milieuvriendelijke materialen zoals bijvoorbeeld inkt of kleurstoffen.

Eenvoudig duurzaamheidsrapportages opstellen

Nog een handig aspect aan het transparant bijhouden van je duurzaamheidsinformatie in een PIM-systeem, is dat je achteraf eenvoudig duurzaamheidsrapportages opstelt. Alle productspecificaties zijn al verzameld, waardoor je de ecologische voetafdruk van product- en materiaalkeuzes eenvoudiger berekent en vergelijkt. Kortom: wanneer je de duurzame kenmerken specifieert in je PIM-systeem, help je dus alle betrokken stakeholders aan nuttige informatie.

De mogelijkheden in PIM zijn redelijk eindeloos. Laat ons helpen in het beheer van jouw master data en kijk wat de mogelijkheden van PIM voor jouw onderneming kunnen betekenen. Heb je al prangende vragen? Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder.
Menu