Expert aan het woord

Komt er een Europese Digital Product Passport?

De consument denkt steeds meer duurzaam na, en als onderneming moet je hier op kunnen inspelen. Ook de politieke wereld wil een stap verder zetten en de daarom komt de EU met een voorstel voor een European Digital Product Passport. Dit wordt uitgebracht in het kader van de Green Deal van de EU waarin de doelstelling is opgenomen om tegen 2050 de eerste klimaatneutrale regio te worden. Wat is het European Digital Product Passport? Voor welke sectoren zal het Digital Product Passport verplicht worden? Hoe kan je je als bedrijf voorbereiden op deze shift? We bekijken het in deze blog!

Wat is het European Digital Product Passport?

Het feit dat producten een soort van paspoort moeten bezitten is niet nieuw. De echte verandering is dat dit nu gebeurt via wetgeving en door gebruik te maken van zowel groene als digitale transformaties. De nieuwe wetgeving stelt dat “het productpaspoort een reeks gegevens omvat die specifiek zijn voor een product, die specifieke informatie bevat en die via elektronische middelen toegankelijk moet zijn”.

Het algemene doel van het voorstel is de milieueffecten van producten tijdens hun levenscyclus te verminderen. De EU wil de industrie stimuleren om op zoek te gaan naar duurzame goederen en te investeren in een duurzame productie. De wet voorziet in nieuwe plichten en rechten voor: fabrikanten, importeurs en distributeurs, handelaars, reparateurs, herstellers, recyclingbedrijven, onderhoudsprofessionals, klanten, eindgebruikers, consumenten, nationale autoriteiten en organisaties van openbaar belang.

Welke producten zullen moeten beschikken over een Digital Product Passport?

Slechts enkele sectoren (zoals levensmiddelen, diervoeders en geneesmiddelen) zijn vrijgesteld. Het zal van toepassing zijn op alle fysieke goederen, ook van onderdelen en halffabrikaten, die in de EU op de markt worden gebracht of in gebruik worden genomen. Deze definitie omvat producten die in Europa worden vervaardigd of naar de EU worden uitgevoerd. In die zin zal de nieuwe wetgeving dus invloed hebben op de wereldhandel.

Welke informatie moet beschikbaar zijn op het European Product Passport?

Om aan de nieuwe wetgeving te voldoen zal je informatie beschikbaar moeten stellen over je producten. Hiermee willen ze:

  • Ervoor te zorgen dat alle actoren in de waardeketen (consumenten, andere bedrijven en bevoegde nationale autoriteiten) toegang kunnen krijgen tot voor hen relevante productinformatie.
  • De traceerbaarheid van producten langs de waardeketen verbeteren
  • De controle op de naleving van de productvoorschriften door de bevoegde nationale autoriteiten vergemakkelijken.
  • Het traceren van gevaarlijke of gevoelige stoffen gedurende de levenscyclus van de betrokken producten mogelijk maken.

De informatie die via een DPP moet worden verstrekt, omvat veiligheidsgegevens en geeft elke gebruiker volledige toegang tot het technische dossier voor productveiligheid van de fabrikant, voor zover het product onderworpen is aan CE-markeringseisen. Bedrijven kunnen ook verplicht zijn om trackingcodes, gebruikershandleidingen en veiligheids- en gebruiksinstructies via een DPP te verstrekken. Het is nog niet duidelijk of het louter verstrekken van deze informatie via het DPP-mechanisme voldoende zal zijn om aan de bestaande voorschriften te voldoen. Huidige Amerikaanse wetgeving vereist bijvoorbeeld dat trackinglabels, voor zover haalbaar, op alle kinderproducten en verpakkingen verschijnen, en het gebruik van alleen een QR-code op de verpakking zou niet aan deze eis voldoen. Wereldwijde marketeers zullen daarom zorgvuldig de toepasselijke vereisten in alle rechtsgebieden moeten overwegen, evenals of het raadzaam zou zijn om bepaalde informatie op verpakkingen, productlabels en/of papieren handleidingen te verstrekken.

Master Data Management en het European Product Passport?

Goed om te weten dat in dit wetsvoorstel rond het European Product Passport verschillende malen wordt verwezen naar mondiale en open informatie. Dit geeft aan welke belangrijke rol Master Data kan spelen om aan de eisen van zowel de industrie als de wetgeving te voldoen. Van wetsvoorstel naar actieve wetgeving neemt een lange tijd in beslag, toch is het goed om nu al te bekijken op welke manier je de informatie beschikbaar zult stellen. Stap je mee in een data-pool? Pak je de structuur van je data aan? Master Data Management geeft je een stapje voor, zo kan je sneller reageren op veranderingen in de informatie die beschikbaar gesteld moet worden aan de volledige keten én heb je minder kans op (menselijke) fouten.

Wil je weten hoe je jouw bedrijf best voorbereid op het EU Digital Product Passport? Neem vandaag nog contact op en ontdek hoe Master Data Management jouw bedrijf kan ondersteunen.

Ben je op zoek naar meer inspiratie over PIM en MDM?

Menu