Expert aan het woord

Hoe zorg je dat jouw data voldoen aan door industrie bepaalde datanormen of standaard?

Consistente en betrouwbare data is het digitale goud. Ondernemingen willen vlot data verzamelen en uitwisselen met elkaar, maar dat is minder evident dan het lijkt. Wanneer er geen regels bestaan, zou elke onderneming een eigen strategie kunnen opzetten om data te verzamelen. Resultaat: informatie kan moeilijk vergeleken of gedeeld worden. Daarom leggen sommige industrieën geregeld specifieke datanormen en -standaarden op, zodat er een betere kwaliteit aan data gewaarborgd blijft. In deze blog nemen we een deepdive in het belang van opgelegde datanormen, de voordelen ervan en hoe YellowGround jouw organisatie kan helpen om jullie datakwaliteit een boost te geven.

De structuur en kwaliteit van data optimaliseren

Betrouwbare, gestructureerde data: de voordelen

Opgelegde datanormen zijn richtlijnen en regels om de kwaliteit, structuur, betekenis en uitwisselbaarheid van data te optimaliseren. Die datastandaarden hebben als doel een betere gegevenskwaliteit te bekomen door de nauwkeurigheid en consistentie van de data te verbeteren. En betere data, dat zorgt voor meer betrouwbare en efficiëntere gegevensuitwisseling. Dit is op zijn beurt weer een cruciaal onderdeel bij het nemen van beslissingen in ondernemingen. Je kan betrouwbare, gestructureerde data dus beschouwen als de levensaders van organisaties.

Op lange termijn kunnen zulke industriestandaards leiden tot kostenbesparingen. Wanneer gegevens nauwkeuriger en betrouwbaarder worden, wissel je die makkelijker uit. Dit zorgt voor besparingen in operationele kosten en voor een betere interoperabiliteit tussen verscheidene systemen, applicaties en organisaties. Vlotter draaiende systemen heeft dan weer een positief sneeuwbaleffect op het gemoed van je medewerkers: zij kunnen efficiënter hun kerntaken uitvoeren, omdat ze niet moeten dubbelchecken of ze wel met correcte informatie aan de slag zijn gegaan.

Ten slotte genieten organisaties die inzetten op datamanagement van een hoger vertrouwen, zowel bij klanten als bij andere belanghebbenden. De wetenschap dat gegevensanalyses en rapportages voor alle partijen eenvoudiger worden, maakt iedereen gelukkig. De conclusies uit de rapporten zijn zelfs een handige tool bij het nemen van strategische beslissingen.

Hoe kan YellowGround helpen bij jouw datakwaliteit?

Jouw betrouwbare partner voor datanormen en informatiebeheer

YellowGround helpt jouw onderneming om de lat van de datakwaliteit hoger te leggen. Dit doen we aan de hand van vier onderdelen: data strategie, data governance, datakwaliteit en data integratie. Op die manier bieden we jouw onderneming de nodige hulp aan om vlot de opgelegde datanormen en -standaarden te halen. Hoe we dat doen, lees je hier.

Data Strategie:

Via de data strategie helpt YellowGround jouw organisatie de richting van het datagebruik binnen de organisatie mee te sturen. Het is een high-level plan waarin de doelen, de richting en de benadering van de data zijn vastgelegd. In het plan staat onder andere beschreven hoe data verzameld, beheerd, gebruikt en geanalyseerd moet worden om de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen.

Data Governance:

Met dit onderdeel helpen we bij het effectieve beheer en de naleving van het datagebruik binnen je onderneming. Zo stellen we een leidraad op met regels voor de data-integriteit, -beveiliging, -kwaliteit en -toegankelijkheid. Er wordt gewaakt over de consistentie van de gegevens en de naleving van de opgelegde datastandaarden.

Datakwaliteit:

Ook voor het waken over de datakwaliteit is YellowGround jouw betrouwbare partner. Met kwaliteit bedoelen we de nauwkeurigheid, volledigheid, consistentie en betrouwbaarheid van de gegevens. Dit betekent dat er geen fouten, duplicaten en inconsistenties terug te vinden zijn in jouw data. De kwaliteit waarborgen is een heel belangrijk onderdeel om tot betrouwbare analyses te komen voor besluitvormingsprocessen en heldere rapportages.

Data integratie

In dit proces helpt YellowGround je bij het combineren van data uit verschillende bronnen en systemen. Doordat we een geconsolideerd overzicht van de gegevens maken, kan je die makkelijker analyseren. Alle data worden verzameld en getransformeerd op één gecentraliseerde plaats.

Heeft jouw onderneming het moeilijk om aan opgelegde datastandaarden te voldoen? Of zijn er stakeholders die aandringen om de datakwaliteit van jouw onderneming te optimaliseren? Laat ons helpen. YellowGround zorgt ervoor dan jouw onderneming competitief blijft in een datagedreven wereld. Neem gerust contact met ons op.

Benieuwd hoe we kunnen ondersteunen? Boek nu vrijblijvend een afspraak met de experts van YellowGround.
Menu