Expert aan het woord

Hoe een MDM-systeem kan bijdragen aan het management van verpakkingsinformatie

Het beheren van verpakkingsinformatie is een essentieel onderdeel van productontwerp, supply chain management en naleving van regelgeving. Verpakkingsinformatie omvat een breed scala aan gegevens, waaronder materiaalspecificaties, afmetingen, gewichten, etiketteringseisen en milieugerelateerde informatie. Een effectief beheer van deze informatie is cruciaal voor het waarborgen van productveiligheid, het minimaliseren van milieu-impact en het voldoen aan regelgevende vereisten. In deze blog zullen we onderzoeken hoe een Master Data Management (MDM) systeem kan bijdragen aan het management van verpakkingsinformatie en welke voordelen dit met zich meebrengt.

De complexiteit van Packaging Information Management

Het beheren van verpakkingsinformatie is vaak complex vanwege de diversiteit aan producten, materialen, regelgevingen en marktvereisten. Organisaties worden geconfronteerd met uitdagingen zoals:

 • Diverse productportfolio’s: Organisaties kunnen een breed scala aan producten aanbieden, elk met unieke verpakkingsvereisten en specificaties.
 • Regelgevende compliance: Verpakkingsinformatie moet voldoen aan regelgevende vereisten, zoals etiketteringsnormen, veiligheidsvoorschriften en milieunormen.
 • Supply chain complexity: Het beheren van verpakkingsinformatie vereist nauwe samenwerking met leveranciers, fabrikanten en logistieke partners om ervoor te zorgen dat producten veilig en efficiënt worden verpakt en gedistribueerd.
 • Milieubewustzijn: Organisaties moeten rekening houden met milieugerelateerde factoren bij het ontwerpen van verpakkingen, zoals materiaalkeuze, recyclebaarheid en duurzaamheid.

Rol van MDM bij Packaging Information Management

Een MDM-systeem biedt een gestructureerde aanpak voor het beheer van verpakkingsinformatie door:

 1. Centralisatie van gegevens: Een MDM-systeem fungeert als een centrale bron van waarheid voor alle verpakkingsgerelateerde gegevens binnen een organisatie. Het consolideert gegevens uit verschillende bronnen en systemen, zoals productontwerpsoftware, leveranciersdatabases en regelgevende bronnen, waardoor een geïntegreerd overzicht ontstaat.
 2. Standaardisatie en harmonisatie: MDM maakt het mogelijk om verpakkingsinformatie te standaardiseren en te harmoniseren volgens interne en externe normen en richtlijnen. Dit omvat het vaststellen van gemeenschappelijke terminologie, taxonomieën en classificatieschema’s om consistentie en vergelijkbaarheid van gegevens te waarborgen.
 3. Verrijking van gegevens: Een MDM-systeem kan verpakkingsinformatie verrijken door deze aan te vullen met aanvullende contextuele informatie, zoals regelgevende vereisten, materiaaleigenschappen, productafbeeldingen en milieugerelateerde informatie. Dit helpt organisaties om een uitgebreid beeld te krijgen van hun verpakkingsportfolio en de impact ervan op productveiligheid, milieu en kosten.
 4. Kwaliteitscontrole: MDM biedt geavanceerde mogelijkheden voor het beheren van gegevenskwaliteit, zoals dataprofiling, validatie en cleansing. Dit helpt organisaties om de nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie van hun verpakkingsinformatie te waarborgen, wat cruciaal is voor effectief supply chain management en regelgevende compliance.
 5. Rapportage en analyse: MDM-systemen bieden krachtige tools voor het analyseren en rapporteren van verpakkingsinformatie, waardoor organisaties inzicht krijgen in hun verpakkingsprestaties, trends identificeren en risico’s beheren. Dit stelt organisaties in staat om proactief te reageren op veranderingen in de markt en regelgeving en om hun verpakkingsstrategieën voortdurend te verbeteren.

Voordelen van MDM voor Packaging Information Management

Het gebruik van een MDM-systeem voor het beheer van verpakkingsinformatie biedt verschillende voordelen:

 • Verbeterde datakwaliteit en betrouwbaarheid: MDM zorgt voor nauwkeurige, consistente en betrouwbare verpakkingsinformatie, wat essentieel is voor productveiligheid en regelgevende compliance.
 • Efficiëntie in gegevensbeheer: MDM automatiseert processen voor het integreren, verrijken en beheren van verpakkingsinformatie, waardoor de operationele efficiëntie wordt verbeterd en kosten worden verlaagd.
 • Betere besluitvorming: MDM voorziet organisaties van hoogwaardige, tijdige en relevante informatie voor het nemen van strategische beslissingen op het gebied van productontwerp, supply chain management en duurzaamheid.
 • Transparantie en naleving: MDM ondersteunt organisaties bij het voldoen aan regelgevende vereisten en het communiceren van verpakkingsinformatie aan belanghebbenden, zoals consumenten, leveranciers en overheidsinstanties.
 • Concurrentievoordeel: Door gebruik te maken van MDM voor het beheer van verpakkingsinformatie kunnen organisaties zich onderscheiden in de markt door innovatieve, veilige en duurzame producten aan te bieden die voldoen aan de verwachtingen van consumenten en regelgevers.

Het beheren van verpakkingsinformatie is een complexe en uitdagende taak voor organisaties, maar met behulp van een MDM-systeem kunnen ze hun inspanningen op dit gebied aanzienlijk verbeteren. Door het centraliseren, standaardiseren, verrijken, controleren en analyseren van verpakkingsinformatie, kunnen organisaties effectiever voldoen aan regelgevende vereisten, risico’s beheren en waarde creëren voor hun bedrijf en stakeholders.

Meer weten over hoe een MDM-systeem kan bijdragen aan het management van verpakkingsinformatie? Neem vandaag contact op met één van onze experts.
Menu