Expert aan het woord

Het verschil (of eerder de gelijkenissen?) tussen PIM en MDM

Binnen het domein van Master Data is er een mixed gebruik van deze terminologie. Beide acronymen, PIM en MDM, worden vaak gebruikt in de context van het Master Data domein. In theorie is er een verschil tussen deze twee termen, we proberen dit hieronder op een heldere manier uit te leggen.

Gelijkenissen van de acroniemen

Wat belangrijk om te onthouden is dat uiteindelijk beide acroniemen over het beheren van data gaan. Beiden refereren ze naar het proces van het importeren van data van verschillende bronnen, het verrijken van de data zodat uiteindelijk deze data verstuurd kan worden naar de verschillende kanalen die ze moeten ontvangen.

Maak hier direct een vrijblijvende afspraak met onze YellowGround experts om het over jouw PIM of MDM uitdagingen te hebben.

Verschil in acroniemen

Nu een duidelijk beeld moeten hebben over de gelijkenissen van beide definities, laten we eens kijken naar de verschillen tussen de twee. Dit kunnen eenvoudig doen door de betekenis achter het acroniem zelf te bekijken:

  • PIM Product Informatie Management 
  • MDM Master Data Management 

Dit leert ons dat PIM gaat over het beheren van Product Informatie. Dus wanneer we de terminologie PIM gebruiken dan verwijzen we eigenlijk naar producten en naar product gerelateerde informatie. PIM heeft dus alles te maken met het beheren van je producten. Ook hier geldt weer: het importeren van data van verschillende bronnen, het verrijken van de data en het uiteindelijk versturen van de data naar de verschillende kanalen die deze product data moeten ontvangen. Wanneer we dus de term PIM gebruiken dan benadrukken we de product informatie.

Master Data Management is de verzameling van ALLE master data die relevant zijn voor een organisatie. Dit kan gaan over leveranciersdata, winkeldata zoals locatie, openingsuren, winkel opstelling, …, maar ook data als klantendata, werknemersdata, assets én natuurlijk ook over productdata. Voor deze verschillende data objecten (leveranciers, klanten, winkels, locaties, producten, … ) binnen het domein van Master Data Management gelden dezelfde principes als hierboven beschreven. Het gaat dus voor deze verschillende data objecten ook over het importeren van data van verschillende bronnen, het verrijken van de data en het uiteindelijk versturen van de data naar de verschillende kanalen die deze product data moeten ontvangen. Wanneer je dus de term MDM gebruikt leg je de nadruk op meer dan enkel product informatie.

Conclusie

Men zou dus kunnen beweren dat beide acroniemen meer gemeenschappelijk hebben dan dat er verschillen zijn. We kunnen concluderen dat Product Informatie Management een onderdeel is van het bredere begrip Master Data Management. Beide termen gaan over de import van data, de verrijking van deze data en de syndicatie van data waarbij PIM vooral de Product Informatie benadrukt.

Wil je meer weten over het verschil tussen Product Informatie Management (PIM) en Master Data Management (MDM)? YellowGround helpt je met het efficiënt beheren van master data.

Ben je op zoek naar meer inspiratie over PIM en MDM?

Menu