Expert aan het woord

Master Data Management KPI’s & Metrics

Het effectief beheren van Master data is een essentieel aspect van moderne bedrijfsvoering. Master data omvat de belangrijkste gegevens van een organisatie, zoals klantinformatie, productgegevens en leveranciersgegevens. Om het succes van een Master Data Management (MDM) programma te meten en te verbeteren, zijn Key Performance Indicators (KPI’s) en metrics van onschatbare waarde. In dit artikel zullen we enkele van de belangrijkste KPI’s en metrics bespreken die organisaties kunnen gebruiken om de prestaties van hun MDM-initiatieven te evalueren.

Datakwaliteit

Een van de meest cruciale KPI’s voor MDM is datakwaliteit. Dit omvat de nauwkeurigheid, volledigheid, consistentie en actualiteit van de masterdata. Organisaties kunnen datakwaliteit meten aan de hand van metrics zoals:

 • Nauwkeurigheid van gegevensinvoer.
 • Percentage dubbele records.
 • Tijdigheid van gegevensupdates.

Het verbeteren van de datakwaliteit kan leiden tot betere besluitvorming, verhoogde operationele efficiëntie en verbeterde klanttevredenheid.

Data Governance

Data governance verwijst naar de processen, beleidslijnen en verantwoordelijkheden voor het beheer en de controle van masterdata. Belangrijke KPI’s en metrics op dit gebied zijn onder meer:

 • Aantal vastgestelde data-eigenaren en -beheerders.
 • Mate van naleving van datamanagementbeleid.
 • Tijdigheid van gegevensaudits en -rapportage.

Effectieve data governance zorgt voor transparantie, consistentie en compliance binnen de organisatie.

Data Integratie

Een ander belangrijk aspect van MDM is data-integratie, waarbij masterdata wordt samengevoegd en gesynchroniseerd uit verschillende bronnen en systemen. Enkele relevante KPI’s en metrics zijn:

 • Tijd en kosten van gegevensintegratieprojecten.
 • Percentage geslaagde gegevensintegraties.
 • Mate van synchronisatie tussen verschillende databronnen.

Efficiënte data-integratie vermindert dubbele gegevens en zorgt voor een enkelvoudige bron van waarheid voor de organisatie.

Gegevensgebruik en adoptie

Het uiteindelijke doel van een MDM-initiatief is het optimaliseren van het gebruik van masterdata binnen de organisatie. Belangrijke KPI’s en metrics op dit gebied zijn onder meer:

 • Gebruiksfrequentie van masterdata.
 • Adoptie van MDM-tools en -processen door medewerkers.
 • Mate van betrokkenheid van belanghebbenden bij MDM-initiatieven.

Het stimuleren van effectief gebruik en adoptie van masterdata leidt tot betere zakelijke resultaten en concurrentievoordelen.

Conclusie

Het meten van de prestaties van een Master Data Management-initiatief is essentieel om het succes ervan te waarborgen en continu te verbeteren. Door relevante KPI’s en metrics te definiëren en te volgen, kunnen organisaties de effectiviteit van hun MDM-programma’s evalueren, knelpunten identificeren en gerichte verbeteringen doorvoeren. Op deze manier kunnen ze profiteren van verbeterde datakwaliteit, efficiëntere bedrijfsprocessen en betere besluitvorming, wat uiteindelijk leidt tot een grotere concurrentiepositie en zakelijk succes.

Weten hoe de MDM-experten van YellowGround een MDM-implementatie aanpakken in jouw bedrijf? Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende afspraak!
Menu