Expert aan het woord

Hoe stel je een data management team samen?

Wanneer je organisatie heeft beslist dat het tijd is om de data kwaliteit te verbeteren, zorg er dan voor dat je de key stakeholders definieert en hun betrekt bij de discussies rond dit onderwerp. Het zijn namelijk deze personen die samen gaan zorgen voor de data kwaliteit binnen de organisatie. Zij zijn binnen de organisatie verantwoordelijk voor de diensten die betrekking hebben op de data kwaliteit. Business gebruikers zijn in deze de meest cruciale stakeholders omdat zij écht begrijpen wat er nodig is om de juiste structuur op te zetten voor zowel intern als extern data informatie management. In dit artikel leggen we de verschillende rollen uit waaruit een data management team kan bestaan.

De samenstelling van hét ideaal data management team bestaat niet. Alles hangt af van de specifieke behoeften binnen jouw organisatie. Sommige rollen die we hieronder beschrijven kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd door dezelfde persoon. Of misschien bestaat er al een soortgelijke rol binnen jouw organisatie die cross-divisie werkt en is er geen nood aan een zelfde rol binnen het data management team. Daarom, de rollen die we hieronder beschrijven zijn niet hard in steen gegraveerd. Ze zijn eerder een voorbeeld van hoe een data management team er zou kunnen uitzien.

De samenstelling van hét ideaal data management team bestaat niet. Alles hangt af van de specifieke behoeften binnen jouw organisatie. Sommige rollen die we hieronder beschrijven kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd door dezelfde persoon. Of misschien bestaat er al een soortgelijke rol binnen jouw organisatie die cross-divisie werkt en is er geen nood aan een zelfde rol binnen het data management team. Daarom, de rollen die we hieronder beschrijven zijn niet hard in steen gegraveerd. Ze zijn eerder een voorbeeld van hoe een data management team er zou kunnen uitzien.

Welke rollen zijn er binnen een data management team?

DATA EIGENAAR

De Data Eigenaar is in wezen de persoon die het meest vertrouwd is met de zakelijke aspecten van de organisatie. Deze rol heeft niet alleen diepgaande kennis van de bedrijfsdoelstellingen, maar begrijpt ook hoe de organisatie is gestructureerd en wie de belangrijkste belanghebbenden zijn. De Data Eigenaar speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de datakwaliteit, omdat hij of zij begrijpt dat nauwkeurige en consistente gegevens essentieel zijn om klanten via verschillende kanalen te voorzien van juiste informatie. Samen met de Data Architect houdt de Data Eigenaar toezicht op het data model van de organisatie, zorgt ervoor dat het in lijn is met de zakelijke behoeften en dat het de kernwaarden van de organisatie weerspiegelt.

DATA ARCHITECT

De Data Architect heeft een breed overzicht van de datamanagementoplossingen en begrijpt hoe deze kunnen worden geïntegreerd in het bredere IT-landschap van de organisatie. Deze rol is betrokken bij technische discussies en speelt een leidende rol bij de planning en implementatie van datamanagementoplossingen. De Data Architect zorgt ervoor dat de gegevens op een gestructureerde en samenhangende manier worden beheerd en dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor relevante belanghebbenden binnen de organisatie.

DATA STEWARD

De Data Steward is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en de bewaking van de gegevenskwaliteit en gegevensbeheersprocessen. Deze rol is nauw betrokken bij het definiëren en handhaven van dataverzamelingsnormen, datavalidatieprocedures en dataverwerkingsrichtlijnen. De Data Steward zorgt ervoor dat de gegevens consistent, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn. Dit omvat het opsporen en corrigeren van dataproblemen en het implementeren van gegevenscorrecties indien nodig.

DATA CONSUMERS

Data Consumers zijn degenen die de gegevens daadwerkelijk gebruiken om zakelijke beslissingen te nemen. Ze zijn essentieel voor het detecteren van data issues en het rapporteren ervan aan het data management team. Deze rol kan verschillende afdelingen binnen de organisatie omvatten, zoals marketing, financiën, operations, en meer. Ze werken nauw samen met de Data Owner om te bepalen hoe de gegevens uiteindelijk worden gebruikt en welke informatie cruciaal is voor hun respectievelijke functies. Data Consumers zijn ook verantwoordelijk voor het identificeren van nieuwe zakelijke vereisten met betrekking tot gegevens en het communiceren van deze vereisten aan het data management team.

DATA PRODUCER

De Data Producer is verantwoordelijk voor het creëren van de feitelijke gegevens binnen de organisatie. Deze rol kan variëren, afhankelijk van de aard van de organisatie. Bijvoorbeeld, in een e-commercebedrijf kan de Data Producer verantwoordelijk zijn voor het vastleggen van klanttransacties, terwijl in een productiebedrijf de Data Producer de productiegegevens bijhoudt. Deze persoon moet samenwerken met Data Consumers om ervoor te zorgen dat de gegevens worden gegenereerd en vastgelegd op een manier die voldoet aan de kwaliteitsnormen van de organisatie.

DATA ANALIST

Een Data Analist is een cruciale schakel tussen de ruwe gegevens en zakelijke inzichten. Deze rol is in staat om gegevens te analyseren, trends en patronen te identificeren, en waardevolle zakelijke inzichten te genereren. Data Analisten spelen een sleutelrol bij het optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen en het identificeren van mogelijkheden voor verbetering. Hun analyses vormen vaak de basis voor belangrijke zakelijke beslissingen, zoals marktstrategieën, productontwikkeling en operationele efficiëntie.

DATA CUSTODIAN

De Data Custodian is verantwoordelijk voor het technische aspect van gegevensbeheer. Deze rol richt zich op het beheer, de opslag en het onderhoud van gegevens. Dit omvat het implementeren van databasestructuren, gegevensbeveiliging en gegevensback-ups. De Data Custodian zorgt ervoor dat de technische infrastructuur en systemen die worden gebruikt voor gegevensopslag en -beheer efficiënt en betrouwbaar zijn. Deze rol werkt nauw samen met de Data Architect om ervoor te zorgen dat de technische aspecten van datamanagement naadloos aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie.

Wil je weten hoe je binnen jouw organisatie een data management team het best samenstelt? YellowGround helpt organisaties master data efficiënt beheren en data kwaliteit verhogen.

Ben je op zoek naar meer inspiratie over PIM en MDM?

Menu