Expert aan het woord

Het Belang van Product Data Kwaliteit

De kern van een succesvolle bedrijfsstrategie: Product Data Kwaliteit. In deze blog bekijken we de impact van slechte productdata op bedrijfsresultaten, identificeren we de uitdagingen bij het beheren van deze data, en verkennen we hoe Product Information Management (PIM) de sleutel is tot het beheer van productdata.

Impact van slechte Product Data op bedrijfsresultaten

Slechte productdata is als een sluipend gif voor bedrijfsresultaten, met verstrekkende gevolgen voor verschillende aspecten van een onderneming. Een nauwkeurige en consistente weergave van productinformatie beïnvloedt direct de financiële gezondheid en reputatie van een bedrijf.

Een van de meest tastbare gevolgen van slechte productdata is de klanttevredenheid. Onjuiste informatie over productkenmerken, prijzen kan leiden tot teleurstelling bij klanten, wat resulteert in een verlaagd vertrouwen in het merk. Dit vertaalt zich op zijn beurt in meer retourzendingen. Gevolg: hogere logistieke kosten en een kleinere kans op herhaalaankopen.

Slechte productdata heeft ook een directe invloed op de conversieratio. Klanten die onduidelijke of tegenstrijdige informatie tegenkomen, aarzelen om tot aankoop over te gaan. Dat zijn gemiste verkoopkansen en een lagere omzet. Bovendien kan het de algehele merkreputatie schaden, met negatieve mond-tot-mondreclame en online recensies die potentiële klanten ontmoedigen.

Kortom, de impact van slechte productdata op bedrijfsresultaten is veelomvattend en diepgaand. Het benadrukt het cruciale belang van het investeren in de kwaliteit van productinformatie als een strategische zet voor duurzaam zakelijk succes.

Uitdagingen voor de kwaliteit van je product data

Het beheren van productdata brengt verschillende uitdagingen met zich mee die organisaties, groot of klein, wereldwijd tegenkomen. Deze uitdagingen variëren van operationele obstakels tot strategische knelpunten.

 • Inconsistentie tussen databronnen: Het samenvoegen van productinformatie van verschillende bronnen kan leiden tot inconsistenties. Uiteenlopende specificaties, meeteenheden en beschrijvingen. Het ontbreken van uniformiteit vermindert de geloofwaardigheid van de informatie. Wat moet je geloven?
 • Gebrek aan standaardisatie: Het ontbreken van gestandaardiseerde dataformats en classificatiesystemen bemoeilijkt het efficiënt beheren en vergelijken van productinformatie. Een gebrek aan standaardisatie kan leiden tot verwarring, zowel intern bij je werknemers als extern, bij leveranciers én klanten.
 • Verouderde informatie: In een dynamische markt is het bijhouden van actuele productinformatie een voortdurende uitdaging. Verouderde informatie kan leiden tot misleiding van klanten, onnauwkeurige voorraadprognoses en gemiste verkoopkansen.
 • Onvolledige gegevens: Ontbrekende of onvolledige informatie over producten kan de klantervaring negatief beïnvloeden en leiden tot onduidelijkheid bij aankoopbeslissingen. Een volledig en gedetailleerd overzicht van producten is cruciaal voor klanttevredenheid.
 • Data-entry fouten: Menselijke fouten bij het invoeren van data zijn onvermijdelijk maar kunnen aanzienlijke gevolgen hebben. Typfouten, verkeerde prijzen, foute beschrijvingen, verkeerde foto’s…
 • Gebrek aan data governance: Het ontbreken van een duidelijk data governance framework resulteert vaak in een gebrek aan verantwoordelijkheid en controle over de kwaliteit van productdata. Een gestructureerde governance-aanpak is essentieel voor duurzame kwaliteit.
 • Schaalbaarheidsproblemen: Naarmate een bedrijf groeit, kan het moeilijk zijn om productdata effectief te schalen. Het handhaven van kwaliteit bij toenemende hoeveelheden data vereist geavanceerde systemen en processen.

Best practices voor het verbeteren van Product Data

Om de kwaliteit van productdata te verbeteren en de bovengenoemde uitdagingen aan te pakken, kunnen organisaties gebruikmaken van een reeks best practices.

 • Data standaardisatie: Implementeer uniforme standaarden voor productclassificaties, attributen en meeteenheden. Gebruik gestandaardiseerde taxonomieën om de consistentie van productdata te waarborgen.
 • Geautomatiseerde data validatie: Implementeer geautomatiseerde tools en algoritmen om data-entry fouten te minimaliseren. Voer regelmatig geautomatiseerde controles uit om inconsistenties en onvolkomenheden te identificeren.
 • Data Governance Framework: Stel een duidelijk data governance framework op met gedefinieerde verantwoordelijkheden en processen. Hanteer strikte datakwaliteitsnormen en maak gebruik van metadata om de traceerbaarheid te verbeteren.
 • Real-time Data updates: Implementeer DaaS voor real-time updates om ervoor te zorgen dat productinformatie altijd actueel is. Integreer systemen om wijzigingen in productdata naadloos bij te werken.
 • Automatisering processen: Gebruik geautomatiseerde tools voor het importeren van productinformatie om handmatige fouten te verminderen. Integreer systemen die automatisch productdata kunnen ophalen en bijwerken vanuit verschillende bronnen.
 • Continue training: Bied training aan medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beheren van productdata. Creëer bewustzijn over het belang van nauwkeurige data en de impact ervan op de bedrijfsresultaten.
 • Schaalbare PIM-systeem: Investeer in schaalbare PIM-systemen (Product Information Management) om de groeiende hoeveelheid productdata te kunnen beheren. Zorg voor flexibele systemen die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan veranderende zakelijke behoeften.

Product Data Kwaliteit en PIM

De relatie tussen Product Data Kwaliteit en Product Information Management (PIM) is van cruciaal belang voor het succes van moderne bedrijven. PIM fungeert als een essentieel hulpmiddel om de kwaliteit, consistentie en bruikbaarheid van productdata te waarborgen.

PIM vormt de technologische ruggengraat die de kwaliteit van productdata ondersteunt, optimaliseert en garandeert. Door de implementatie van PIM te combineren met een sterke focus op product data kwaliteit, kunnen bedrijven niet alleen interne processen optimaliseren maar ook de klanttevredenheid verhogen, retours verlagen en conversies verhogen, wat leidt tot blijvend succes op de markt.

Laat ons helpen in het beheer van jouw master data en kijk wat MDM voor jouw onderneming kunnen betekenen.
Menu